Erasmus+ a Covid alatt: a projektmegvalósítás digitális terei

2021.12.15.

Magazin | Felnőtt tanulás, Köznevelés

Kihívásokkal teli időszakot éltünk meg: a Covid-19 vírus által kiváltott helyzet életünk minden területére hatást gyakorolt. Nem voltak kivételek az Erasmus+ projektek sem: a kiutazások elmaradtak, a tevékenységeket digitalizálni kellett. Hogyan néztek szembe a megpróbáltatásokkal a projektmegvalósítók? Leirerné Katona Ágnes és Seressné Barta Ibolya koordinátorok mesélnek arról, hogyan lehet a nehézségek ellenére is sikeres egy projekt.

A segítség mindig elérhető

A Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium School is cool: tutoring to boost young pupil’s motivation című projektje azt vizsgálja, hogyan lehet megelőzni, csökkenteni a korai iskolaelhagyást, illetve, hogyan lehet segíteni a diákok beilleszkedését. Leirerné Katona Ágnes projektkoordinátor mesél az ennek érdekében az iskolában létrehozott mentorprogramról és a vírushelyzethez való alkalmazkodásról.

Elérhetőség: http://www.bjg.hu/index.php/category/erasmus/school_is_cool/

A gimnáziumban a hetedikes és tizenegyedikes évfolyamokból választottak tizenkét mentort, hogy támogassák az iskolába érkező ötödikes és kilencedikes osztályok tanulóit. „A mentorálás egyik része a tananyagban való segítésre, míg a másik a szabadidős tevekénységek hasznos eltöltésére irányult. Fő feladat volt még, hogy a mentoráltakat bevonják az iskolai rendezvényekbe, valamint az olyan témák közös feldolgozása, mint a konfliktuskezelés és a tanulási módszerek.” Ágnes szerint a program nagy előnye, hogy biztonságérzetet ad a gyerekeknek. A kortársaik szemszögéből mutatja meg nekik, hogy mindig tudnak kihez fordulni támogatásért, hogy részei egy nagy közösségnek.

Ebből következően, a mentorprogramban rendkívül fontos a személyes jelenlét. Kihívást jelentett a járványhelyzet miatti lezárás és digitális oktatás. „A vírushelyzet nagyon lelassította a kommunikációt mind a partnerekkel, mind a diákokkal” – mondja Ágnes. „A partnereknél, országonként különböző módon zajlott az online oktatás, másképp szerveződött a járványügyi helyzet. Gyorsan alkalmazkodni kellett: e-mailben napi kapcsolatban voltunk egymással. Mindenkit érdekelt, mi történik a másik országban.”

A rendkívüli helyzetben az online terek szerepe felértékelődött. „Már a projekt elejétől használtunk egy Facebook csoportot a mentorokkal és mentoráltakkal, a digitális oktatás felülete pedig a Teams lett, ahol létre hoztunk egy csatornát a projekt résztvevőinek is.” Az online kapcsolattartásnak nem voltak kijelölt időpontjai: a tanulók folyamatosan elérték egymást.„Meg tudták osztani egymással az online oktatás nehézségeit, ezáltal átsegítve egymást ezen az időszakon.”

A kihívásokból adódtak tanulságok is. Nem az a lényeg, hogy minél több digitális platform legyen. Helyette építsünk ki valamit egy-két felületen, ami jól működik.” A partnerség hasznosnak találta az eTwinning használatát, ami kezdetben nem volt jelen a projektben. „A közös felületen jól követhető és jól átlátható volt az elvégzett munka. A konzultációk is átkerültek erre a felületre, így ez is leegyszerűsödött.”

A mentorok bevonásával májusban történt egy sikeres nemzetközi találkozó online, és tervezik az októberi kiutazást is Olaszországba, olyan módon, hogy ha szükséges, online formába átültethető legyen. „Tudom, hogy meg lehet valósítani az eredeti terveket, de sok a bizonytalanság. Nem látjuk például, hogy engedélyezik-e ősszel a kiutazást. Ha utazunk, akkor a családok vállalják-e, hogy fogadják a diákokat? Mi a véleménye a szülőknek minderről? Sok még a kérdés.”

Ágnes elmondja, hogy a gyerekekben már megszűnt a félelem, szeretnének utazni. „Szorítok nagyon, hogy vihessük őket, megmutathassunk nekik más értékeket is. Ez egy hatalmas lehetőség, nyelvtanárként is látom, hogy ennek mekkora előnye van. Amíg lehet, csinálni kell.”

Az erasmusos tapasztalatok hasznosítása

A „Csak az tudja, hogy meddig mentünk el, aki azt látta, hogy honnan indultunk el" (Jókai) című projekt a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusainak fejlesztését tűzte ki célul külföldi tanfolyamokon és job shadowingon való részvétellel. A projekt koordinátora, Seressné Barta Ibolya mesél, hogyan reagáltak a vírushelyzet miatti nehézségekre.

Elérhetőség: http://www.vorosmarty-debr.extra.hu/Erasmus+.html

„A projekt címe nem véletlen: a város legnagyobb lakótelepének iskolája vagyunk, sok a hátrányos helyzetű, problémás család” – meséli Ibolya. „Rendkívül fontosnak érezzük az olyan programok szervezését, ami segíti a gyerekeket és fejleszti a tanárokat.” A debreceni iskolában több éve valósítanak meg nemzetközi projekteket, és sikerült ezt a fejlesztési irányt mind a szülők, mind a gyerekek és a pedagógusok körében elfogadottá és vonzóvá tenni.

A 2019 őszén indult tanári mobilitási projektjükben három fejlesztési területet jelöltek ki: az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztését, az új eszközök és módszerek megismerését – ide tartoznak az IKT ismeretek –, valamint az európai dimenzió bővítését, ami nagyban hozzájárul az iskola nemzetközi partnerkapcsolatainak kiépítéséhez.

Minderre rányomta bélyegét a vírushelyzet. „Minden tervünk felborult. Márciusban a repülőtérre menet fordultak vissza a kollégák; teljesen új helyzet állt elő, amire kezdetben nem voltunk felkészülve. Az átszervezést megkönnyítette a nemzeti irodától kapott támogatás, ami megmutatta, hogy van remény, hosszabbítani tudjuk a projektet.”

Az online oktatás első időszakában az iskolában összegyűjtöttek minden digitális felületet, amit a kollégák használtak, és hamar kiderült: totális a káosz, túl sok a felület. Ki kellett dolgozni egy egységes rendszert, amiben Ibolyáékat az erasmusos tapasztalatok segítették. „Projektkoordinátorként, számos kollégával együtt jó néhány IKT-s tanfolyamon és job shadowingon vettem részt az Erasmus+ és korábban a Comenius program keretében. A Google Classroom rendszert először Norvégiában és Izlandon láttuk; akkor is nagyon tetszett, de még távolinak tűnt. A rendkívüli helyzetben, egységes formátumban minden osztály számára létrehoztunk egy Google Tantermet.” A felület kezeléséről belső képzést tartottak, és vannak kollégák, akik a jelenléti oktatás mellett is tovább használják. A szintén ingyen elérhető Padlet felületen tárgyanként külön oktatási segédanyagokat gyűjtöttek össze, Ibolya pedig digitális könyvtárat is készített a diákok számára. A különböző platformok használatáról összeállított segédleteket a weboldalukon is publikálták.

„Az Erasmusnak köszönhető, hogy a Digitális Témahéten, amelyen első alkalommal vettünk részt, sikeresen szerepeltünk. Megvalósításában sokat segített a projekteken szerzett tapasztalat. Az elkészült anyagot Padleten tettük közzé, és különdíjat is nyertünk.”

A tankerület iskolái között sok éve működik az „Erasmus Koordinátorok Klubja”, amely egy tudás- és tapasztalatmegosztó fórum. „A tankerület megalakulásának idején hoztuk létre, hogy a kollégák kicserélhessék tapasztalataikat, megosszák élményeiket, ötleteiket” – meséli Ibolya. „A klub számára is készítettünk Google Tantermet, ahol segédanyagokat és releváns dokumentumokat osztunk meg.”

A nemzetközi partnerekkel e-mailben tartották a kapcsolatot. „Kialakult egy nem várt kohézió is: jelenlegi és volt partnereinkkel is kerestük egymást, hogy érdeklődjünk, ki hogyan éli meg ezt az időszakot. Részesei lettünk egy kisebb kezdeményezésnek is: egy korábbi török koordinátor összefogásával készült közös videó, melyben minden partner saját nyelvén mondta el, hogy „Együtt sikerülni fog”. Az összefogás igazán pozitív meglepetése volt az időszaknak.

„Az Erasmus+ óriási lehetőség a pedagógusoknak. Hol lenne alkalom rá, hogy bárki például Firenzében töltsön el egy hetet egy tanfolyamon, ismerkedjen külföldi kollégákkal, nyelvet tanuljon, tudását gyarapítsa? Ez egy fantasztikus lehetőség szakmai, mentális és személyes területen is. Napjainkban erre még fokozottabban szüksége van a pedagógusoknak.”

Somogyi Dorottya | Tempus Közalapítvány | Kommunikációs igazgatóság

Utolsó módosítás: 2022.02.02.