Közös tevékenységekkel a nemzetközi mobilitás népszerűsítéséért

2021.09.23.

25 éves a Tempus Közalapítvány | Ifjúság, Önkormányzatok, Felsőoktatás

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Tempus Közalapítvány a Fulbright Bizottsággal, a Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával és a Doktoranduszok Országos Szövetségével.

A négy partnerintézménnyel kötött partnerségeket a Tempus Közalapítvány megalapításának 25. évfordulója alkalmából megtartott ünnepi rendezvényen írták alá.

A korábbi közös tevékenységek megerősítése és további hosszú távú együttműködések megalapozása céljából kötött stratégiai megállapodások lehetővé teszik, hogy a nemzetközi ösztöndíjprogramok promóciója, valamint az oktatási és képzési területen tevékenykedő szervezetek közötti kooperáció még hangsúlyosabb legyen a jövőben.

Az ünnepélyes aláírások alkalmával Czibere Károly, a Tempus Közalapítvány kuratóriumi elnöke elmondta: a szervezet céljainak és tevékenységeinek elengedhetetlen része, hogy a pályázók támogatása érdekében szakmai partnerségeket építsenek ki. Ez a fajta beágyazottság garantálja, hogy rendkívül széles rétegeket tudnak elérni, illetve bevonni a Tempus Közalapítvány által kezelt nemzetközi ösztöndíjprogramokba.

A Tempus Közalapítvány 1996 óta közel 19.000 projekt támogatásán keresztül több mint 260.000 fő nemzetközi tapasztalatszerzését tette lehetővé, mintegy 193 milliárd forintos forrás felhasználásával.

Magyar – Amerikai Fulbright Bizottság

Mindkét szervezet az oktatás nemzetköziesítésének elősegítője, tevékenységi körük és célcsoportjaik – a felsőoktatási oktatók és hallgatók tekintetében – közel azonosak, az általuk kezelt pályázati programok pedig hasonlóak. A Fulbright Bizottság és a Tempus Közalapítvány közötti együttműködés elősegítheti a szakmai tapasztalatcserét, az ösztöndíjprogramok minél eredményesebb megvalósítását, illetve a rendelkezésre álló keretek még hatékonyabb felhasználását.

Dr. Jókay Károly, a Fulbright Bizottság ügyvezető igazgatója elmondta: jelenleg 4500 amerikai egyetemen várják a magyar kutatókat és diákokat. A stratégiai partnerségi megállapodástól azt remélik, hogy növekedni fog a pályázók szakmai támogatásának színvonala, valamint a programok ismertsége és népszerűsége.

Czibere Károly és Dr. Jókay Károly

Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT)

Az ifjúsági szakemberek képzése területén, illetve a fiatalok számára elérhető mobilitási lehetőségek népszerűsítésében számos közös pont található a két szervezet tevékenységei között. Közösen vesznek részt az évente megrendezendő Parlamenti Ifjúsági Nap szervezésében és megvalósításában; a fiatalok demokráciára nevelésének, társadalmi aktivitásának fokozására szolgáló projektekben; valamint az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület programban részt vevő fiatalok, ifjúsági szakemberek és civil szervezetek szakmai támogatásában.

Hegedüs Zoltán, a NIT elnöke elmondta: a hazai és nemzetközi ifjúsági munka fejlesztése mindkét szervezet számára kulcsfontosságú. Bízik benne, hogy a meglévő együttműködések a jövőben tovább tudnak bővülni, és újabb hasznos és előremutató tevékenységeket tudnak közösen megvalósítani a Tempus Közalapítvánnyal.

Czibere Károly és Hegedüs Zoltán

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK)

Mindkét szervezet elkötelezett a nemzetközi mobilitási programok népszerűsítése iránt, és tevékenységük az elmúlt években szorosan összefonódott. Ennek egyik kiváló példája a Tempus Közalapítvány által koordinált Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram, amelyhez kapcsolódóan a HÖOK mentorhálózat keretében nyújt támogatást a hazánkban tanuló külföldi hallgatóknak. Emellett a magyar hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzésének támogatása is kiemelt cél mindkét szervezet részéről.

Murai László, a HÖOK elnöke elmondta: a szakmai együttműködés egyik legfontosabb eleme, hogy a Tempus Közalapítvány által kezelt pályázatokól első kézből tudják tájékoztatni a hallgatókat, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy fiatalok versenyképes tudásra tehessenek szert a nemzetközi tapasztalatoknak köszönhetően.

Czibere Károly és Murai László

Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ)

A mobilitás és a nemzetközi kooperáció ugyanúgy érinti a posztgraduális tanulmányokat folytató doktoranduszokat, illetve a PhD-fokozattal rendelkező fiatal kutatókat, mint az alap- és mesterszakos hallgatókat. Ezért különösen fontos az együttműködés a Tempus Közalapítvány és a Doktoranduszok Országos Szövetsége között annak érdekében, hogy minél több lehetőség váljon elérhetővé e célcsoportok számára, és az egyéni kutatói utak kiaknázása mellett a fiatal kutatók korai bevonása is megvalósuljon.

Molnár Dániel, a DOSZ elnöke elmondta: az együttműködéstől azt várják, hogy a lehető legtöbb doktorandusz számára tudják majd megmutatni a számukra nyitva álló lehetőségeket, ezáltal erősíteni tudják az egyetemek, illetve a magyar felsőoktatás nemzetközi hálózati kapcsolatait.

Czibere Károly és Molnár Dániel

A Tempus Közalapítvány 25 éve áll a pályázók szolgálatában. Legfőbb célja, hogy a külföldi tapasztalatszerzés lehetőségét egyre szélesebb célcsoportok számára biztosítsa, emellett professzionális szakmai segítségnyújtással támogatja a pályázókat, hogy minél többen kapcsolódhassanak be a nemzetközi vérkeringésbe.

Jelenleg több mint 10 hazai és nemzetközi pályázati program koordinálásával foglalkozik a szervezet, emellett hálózati támogató tevékenységeket folytat, részt vesz különböző nemzetközi projektek megvalósításában, illetve tevékenységei közé tartozik az Európai Unió szakpolitikáinak széles körben való megismertetése is.

További információ az idén 25 éves Tempus Közalapítványról: www.tka.hu

 

Utolsó módosítás: 2021.11.04.