Egy diploma, több ország: öt partner az Európai Egyetemek nyertes pályázatai között

2020.01.24.

|

24 tagállam összesen 114 európai felsőoktatási intézménye képviselteti magát az Európai Bizottság új pályázattípusában. Az Európai Egyetemek elnevezésű, tavaly életre hívott kezdeményezésnek köszönhetően 17 nemzetközi szövetség projektje indulhat el a közeljövőben. Öt magyar részvételű szövetség is támogatást kapott, ezzel hazánk a hatodik legsikeresebb ország lett az Európai Unióban.

Egy diploma, több ország: öt partner az Európai Egyetemek nyertes pályázatai között

A projektek távlati célja, hogy országhatárokon átívelő európai campusokat hozzanak létre, ahol a mindennapok részéve válik a hallgatók, oktatók és munkatársak fi zikai vagy virtuális mobilitása. Továbbá célkitűzés, hogy meghaladva a jelenlegi együttműködési formákat, összehangolják az egyetemek mindennapi működését is, növelve ez által az európai felsőoktatás és kutatás–fejlesztés versenyképességét.

A második kísérleti jellegű felhívás 2019 októbere folyamán várható, egyelőre még a tavalyihoz hasonló, rugalmas feltételrendszerrel és megnövekedett költségvetéssel. A 2020-as pályázati fordulóban mintegy 120 millió euró áll majd rendelkezésre, amelyből 24 új projekt juthat támogatáshoz. Ezt követően, 2021-ben fog indulni a pályázattípus „éles” verziója, amelybe már beépülnek az első két év tapasztalatai is.

Az alábbiakban bemutatjuk a magyar részvételű szövetségek hoszszú távú terveit és célkitűzéseit.

 CHARM-EU – Reconciling Humanity with the Planet 

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem (HU)
 • Trinity College Dublin (IE)
 • Universitat de Barcelona (ES)
 • Université de Montpellier (FR)
 • Universiteit Utrecht (NL)

A CHARM-EU konzorcium kutatásalapú elvekre épülő struktúrában képez majd olyan elhivatott szakembereket, akik a 21. század globális környezeti és társadalmi kihívásaira keresnek formabontó, érdemi megoldásokat.

Az intézmény minden szociális és anyagi akadálytól függetlenül, a legszélesebb körben lesz hozzáférhető az érdeklődők számára. Fő célkitűzése, hogy megvalósítsa a hallgatók önálló tanulási stratégiáinak teret biztosító, illetve az oktatók, kutatók és a nem oktatókutató munkatársak szakmai igényeit is kielégítő dinamikus, személyre szabott tanulási és tanítási tevékenységeket és mobilitást. Az ELTE a szövetségen belüli munkamegosztásban a mobilitás és az inkluzivitás koordinációjáért felelős.

A majdani új európai egyetem programkínálatában olyan kulcsfontosságú területek kerülnek középpontba, mint az egészségtudományok, a digitalizáció, a fenntartható fejlődés és az inkluzív társadalom. Az új intézmény szoros kapcsolatot ápol a vállalati szférával is, és társult partnerként számos multinacionális vállalat működik vele együtt.

 CIVICA – The European University of Social Sciences 

 • Közép-Európai Egyetem (HU)
 • European University Institute (IT/kormányközi)
 • Handelshogskolan i Stockholm (SE)
 • Hertie School of Governance (DE)
 • Institut d'Études Politiques de Paris (FR)
 • Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (RO)
 • Universitá Commerciale Luigi Bocconi (IT)

A CIVICA egyetemközi kampusza kulturális, nyelvi és nemzeti határokon átívelve teremt majd kapcsolatot a társadalmak között az oktatás, a tanulás, a kutatás és az innováció területén. A projekt keretében egy olyan Európai Campus alapjait fogják lefektetni, ahol a diákok és tanárok szabadon mozoghatnak az alap- és mesterképzéstől a doktori, posztdoktori képzésen át a felnőttoktatásig. A cél az, hogy a harmadik év végére az Európai Campus már az intézmények hallgatóinak és dolgozóinak legalább felét magába foglalja.

A Közép-Európai Egyetem a kutatás és a társadalmi felelősségvállalás területén kap vezető szerepet, ahol négy területre fog fókuszálni: az Európai Unió, Földünk válsága, a demokrácia helyzete a 21. században, valamint az új technológiák alkalmazása a társadalomtudományokban, és a belőlük eredő társadalmi kihívások elemzése. E témakörökben a Közép-Európai Egyetem vezetésével munkacsoportok alakulnak, amelyek innovatív kutatási és oktatási módszereket és új kutatási témákat fognak kidolgozni és javasolni a konzorcium, illetve az európai tudományos közösség számára.


 EDUC – European Digital UniverCity 

 • Pécsi Tudományegyetem (HU)
 • Masarykova Univerzita (CZ)
 • Universitá Degli Studi di Cagliari (IT)
 • Universität Potsdam (DE)
 • Université de Rennes I (FR)
 • Université Paris Nanterre (FR)

Az EDUC tagjai az európai felsőoktatás megújításán és a résztvevők közös Európa-tudatának megerősítésén fognak dolgozni. A partnerek egy új, moduláris és rugalmas irányítási rendszert fognak kialakítani, valamint összehangolják és átjárhatóvá teszik a saját képzési struktúráikat. További célkitűzés, hogy egy új online kampusz kialakításával, valamint a virtuális és fi zikai mobilitás egyedi keverékével hosszú távon megvalósítsák a szövetség 160 000 hallgatója és 20 000 oktatója nagy részének mobilitását. A projekt részét képezi az is, hogy az öt ország nyelvét és kultúráját kölcsönösen beépítik egymás tananyagába, ezáltal is erősítve a közös identitás kialakítását.

A harmadik év végére egy olyan modell létrehozása és tesztelése a cél, amely új irányt szabhat a közös európai felsőoktatásnak. A PTE a szövetség nemzetköziesítési munkacsomagjának koordinálását végzi, amelyben a partnerek afrikai kapcsolatainak összehangolásától az interkulturális hetek szervezéséig számos közös projekt található.

 EU4ART – Alliance for Common Fine Arts Curriculum 

 • Magyar Képzőművészeti Egyetem (HU, koordinátor)
 • Accademia di Belle Arti di Roma (IT)
 • Hochschule für Bildende Künste Dresden (DE)
 • Latvijas Mākslas akadēmija (LV)

Az EU4ART című projekt résztvevőinek célja, hogy közös, rugalmas képzési struktúrákat alakítsanak ki festőművész, szobrászművész és grafi kusművész szakokon. Ezek a tantervek lehetővé teszik majd a diákok számára, hogy a tanulmányaikat személyre szabják, megválaszthassák, hol és mikor folytassák azokat, és már hallgatóként nemzetközi közegben dolgozhassanak.

A mintatantervek összehangolása során az EU4ART projekt közös tematikák alapján történő oktatási modellt hoz létre, közös kiállításokat valósít meg, valamint mentorrendszerrel segíti az új mintatanterv alapján képzést végzők és oktatók mobilitását; angol képzőművészeti szakszótárt alakít ki, és nyelvi képzéseket biztosít. A mobilitás és a nyelvtanulás kölcsönösen erősíti egymást: a nyelvtudás növeli a külföldi tanulmányok iránti érdeklődést; a külföldi tanulmányok javítják a nyelvi készségeket, és egyaránt segítik a más kultúrák és a saját identitás megértését. Az MKE a közös mintatanterv kidolgozásáért felelős munkacsoport vezetéséért lesz felelős.

 EUGLOH – European University Alliance for Global Health

 • Szegedi Tudományegyetem (HU)
 • Communauté d’Universites et Etablissements Université Paris-Saclay (FR) 
 • Ludwig-Maximilians-Universität München (DE)
 • Lunds Universitet (SE)
 • Universidade do Porto (PT)

Az Európai Egyetemek élvonalába tartozó öt partner közötti együttműködés lehetőséget teremt az Európai Unión belül egy újfajta egyetemi struktúra létrehozására, a hallgatók, doktoranduszok, dolgozók és kutatók mobilitására, valamint közös tanterv vagy modulok kidolgozására. A rugalmas tantervek az európai diploma megszerzése mellett lehetővé teszik majd a diákok számára, hogy tanulmányaikat személyre szabják: megválaszthatják például, melyik partnerintézményben és mikor folytatják tanulmányaikat.

A program tematikája a globális egészség, amelyhez az egészség értéklánc mentén a szövetségben részt vevő intézmények valamennyi egysége csatlakozhat, mind az oktatás, mind a partneregyetemekkel indítandó új kutatási programok területén. A szövetség hosszú távú stratégiájának megvalósításával előmozdítja a közös európai értékeket és identitást, növeli az egyetemi hallgatók és dolgozók mobilitását, és javítja az európai felsőoktatás minőségét.

 

Összeállította: CSONKA VIKTÓRIA
Tempus Közalapítvány
Felsőoktatási egység

Utolsó módosítás: 2020.01.24.