Pályázatok - Képzések - Tudásközpont

 

Az 1996-ban létrehozott Tempus Közalapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium felügyelete alatt működő, közhasznú szervezet, amely az általa kezelt programokon keresztül a legnagyobb mértékű mobilitást bonyolítja le Magyarországon.

 

Misszió

A Tempus Közalapítvány több évtizedes szakmai múlttal rendelkező, dinamikus és munkavégzésében igényes, közhasznú szervezet, amelynek célja a közös európai értékek és célok képviselete és közvetítése az oktatás, képzés területén, valamint a magyar oktatás-képzési rendszer megismertetése és érdekeinek képviselete nemzetközi környezetben.

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a magyar oktatási és képzési szektort és az emberi erőforrásokat hozzásegítsük az európai integráció által kínált lehetőségek hatékony és eredményes kiaknázásához, hazai és nemzetközi pályázati programok koordinálásával, képzések kidolgozásával és megvalósításával, valamint szakértői segítségnyújtással. Kiemelt célunk a helyzetünkből adódó speciális tudás és szemléletmód széles körű és egyben strukturált terjesztése. Közalapítványunk elkötelezett mindazon hazai és külföldi szervezetekkel, szakértőkkel való együttműködés iránt, akik a céljaink megvalósításában partnereink lehetnek.

Munkatársaink szakmai felkészültsége, nemzetközi tapasztalatai biztosítják feladataink magas színvonalú ellátását. Partnereink igényeit szem előtt tartva törekszünk az általunk végzett feladatok koherenciájának és szinergiájának megteremtésére. Szervezeti kultúránk alapértékei a megbízhatóság, objektivitás, átláthatóság, az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés biztosítása.

 

Mivel foglalkozunk?

A Tempus Közalapítvány pályázati programokat kezel, különböző képzéseket nyújt, illetve tudásközpont szerepet tölt be.

PÁLYÁZATI PROGRAMOK

A Tempus Közalapítvány számos pályázati programot kezel, melyek az oktatás és képzés minden szereplőjének kínálnak lehetőségeket.

  • Közülük legnagyobb az Európai Unió Erasmus+ programja, mely mobilitási és partnerségi projekteket támogat valamennyi oktatási és képzési szektorban, valamint az ifjúságügy és a sport területén. 
  • A Tempus Közalapítvány kezeli a közép-európai CEEPUS programot, az államközi ösztöndíjakat, a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat, a Collegium Hungaricum programot, a DAAD programot és a külföldi hallgatók magyarországi tanulmányait támogató Stipendium Hungaricum programot, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramot.
  • Működteti a Nemzeti Europass Központot.
  • Study in Hungary címen információs honlapot tart fenn a Magyarországra érkező külföldi hallgatók és oktatók számára, és Alumni hálózatot működtet a volt ösztöndíjasoknak. 
  • A lezárult Campus Mundi program (EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001) legfőbb célja volt a felsőoktatás minőségének javítása, különös tekintettel a foglalkoztathatóságra, valamint a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének növelése. A program egyrészt ösztöndíjakkal járult hozzá a nemzetközi hallgatói mobilitás erősítéséhez, másrészt a hazai felsőoktatási intézmények hallgatóvonzó képességének és nemzetköziesítésének támogatását szolgálta.
  • Az Európai Szolidaritási Testület az Európai Unió programja, amely az Európai Önkéntes Szolgálatot és az Erasmus+ önkéntességet váltotta fel 2018-ban.


KÉPZÉSEK

A Tempus Közalapítvány az EU-támogatások felhasználására felkészítő, illetve tanárok, pedagógusok számára kifejlesztett speciális képzéseket kínál. A képzési kínálatban elméleti és gyakorlati, alapozó és haladó kurzusok is találhatók, több egymást kiegészítő kurzus modulrendszerben is elvégezhető. A képzéseket szigorú akkreditációs eljárásoknak vetjük alá, így folyamatosan magas színvonalat biztosítunk résztvevőink számára.


TUDÁSKÖZPONT

A Tempus Közalapítvány komoly szakmai múltra tekinthet vissza. Az eltelt idő alatt felhalmozódott, a pályáztatói és képző tevékenységen túlmutató szakmai tudást és tapasztalatot szeretnénk visszaforgatni, megosztani az érintettekkel és ezáltal hozzájárulni a magyar oktatás és képzés minőségének fejlesztéséhez, nemzetközi pozíciójának erősítéséhez, az európai értékek közvetítéséhez.

Információval, tanácsadással örömmel állunk minden hozzánk forduló érdeklődő rendelkezésére. 

 

Környezettudatos intézkedések

A Tempus Közalapítvány több környezetkímélő megoldást alkalmaz irodaterületén, és munkatársait is bevonja ezek működtetésébe.

Irodaházunk „very good” kategóriájú BREEAM minősítéssel rendelkezik, a kerékpárral járó munkatársak számára zuhanyzóval és öltözővel ellátott biciklitárolót biztosít. A hűtést és fűtést irodánként szabályozható hőszivattyús rendszer biztosítja. Az irodaház közös tereiben és a saját kivitelezésű irodaterületeken led-es fényforrásokat használunk, a mosdókban jelenlétérzékelős lámpák működnek.

A mosdókban és a legtöbb konyhában perlátoros csaptelepek vannak felszerelve, újrapapír kéztörlőket és habszappant használunk. Hűtő- és mosogatógépeink A+ vagy A++ minősítéssel rendelkeznek. A konyhákban és az irodaterületeken szelektíven gyűjtjük a hulladékot, a nyomtatáshoz multigépeket alkalmazunk és legtöbb esetben újrapapírt használunk.

Használt bútorainkat továbbadjuk fogadó szervezeteknek, a munkatársak pedig Cseriti dobozokba helyezhetik használt, de jó állapotú tárgyaikat. Éves zöldítési keretünk lehetőséget ad rá, hogy zöld növényekkel vegyük körbe magunkat, a közös ültetés pedig a csapatépítést is segíti. 

Továbbra is keressük azokat a megoldásokat, amelyek hozzájárulhatnak környezetkímélő működésünkhöz.

 

A képek kattintással nagy méretben is megtekinthetőek.   

 

_

 

Utolsó módosítás: 2023.10.10.