Erasmus ösztöndíj hallgatóknak

  Erasmus+ tanárok

  Erasmus+ Ifjúság és Eurodesk

  Európai Ifjúsági Portál

  100újélmény

  Campus Mundi ösztöndíjak

  Europass Magyarország

  Európa a polgárokért program

  A tanulás jövője

  Study in Hungary

  ErasmusPlus_HU

  Campus Mundi


Összes címkeBolognai folyamatCampus Mundi projektECVETNYILATKOZAT A MINŐSÉGI FELSŐOKTATÁSÉRT

A párizsi miniszteri konferencia résztvevői megerősítették együttműködési szándékukat a jobb európai felsőoktatás és az alapvető értékek védelme érdekében. A találkozót lezáró nyilatkozat kiemeli, hogy az Európai Felsőoktatási Térség tagországainak közös célja egy olyan szakpolitikai környezet kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási intézmények megvalósíthassák társadalmi küldetésüket, polgári szerepvállalásukat, és megerősíthessék az etikai alapelveik érvényesítését.

Elolvasom

Web 2.0 az oktatásban – hallgatóközpontú oktatás – hatékony tanulás

Hogyan motiváljuk a hallgatókat? Miként tehetjük színesebbé, változatosabbá az egyetemi oktatást? Milyen oktatási módszerekhez alkalmazhatóak a web 2.0 programok? Milyen módszerekkel biztosíthatjuk a hallgató központú oktatást és a rugalmas, egyénre szabott tanulási utakat? Hogyan ösztönözhetjük a hallgatókat, hogy az IKT eszközöket felhasználják saját tanulási folyamatuk hatékonyabbá tételéhez? Hogyan őrizhetjük meg a kollaboratív tanulás eredményeit későbbi felhasználás céljából? Mely eszközökkel könnyíthetjük meg az előzetes illetve a megszerzett tudás mérését? Ezekre a kérdésekre nyújtott megoldási javaslatokat a Tempus Közalapítvány Tanulási eredmények alapú kurzustervezés és mérés, értékelés – IKT módszertani műhely című blended kurzusának szakmai módszertani része. Ennek tapasztalatairól írnak a kurzus IKT részének szakértő oktatói, Lévai Dóra és Papp-Danka Adrienn.

Elolvasom

Learning by Developing – tanulási eredmények alapú kurzus tervezése

Miért fontos a tanulási eredmény meghatározása? Hogyan határozzuk meg, hogy mi legyen egy kurzus célja? Milyen tudással, képességekkel rendelkezzen a hallgató a kurzus végén? Milyen attitűdöt várunk el tőle és milyen mértékben számítunk a témában a hallgató önálló felelősségvállalására és döntéshozatalára? Hogyan biztosítsuk a hallgatók sokféleségének megfelelően az egyénre szabott, hallgatóközpontú oktatást, a rugalmas tanulási utakat? Hogyan mérjük a különböző módon, esetleg különböző tevékenységek révén elért tanulási eredményeket? A Tempus Közalapítvány „Tanulási eredmények alapú kurzustervezés és mérés” című kurzusán ezt a megközelítést ismerhették meg a kurzus résztvevői, és az oktatók iránymutatásai alapján fejlesztették tovább a következő félévre vonatkozó kurzustematikájukat. Ennek tapasztalatiról ír Bajzáth Angéla, aki a kurzus tanulási eredmények alapú kurzustervezés és mérés témájú kontakt alkalmait vezette.

Elolvasom

Vállalkozó egyetemek Magyarországon - Lezárult az OECD ország kutatása

Hogyan lehet egy egyetem vállalkozó? Mit jelent ez a 21. században? Milyen tendenciák figyelhetők meg e tekintetben Magyarországon? Ezeket a kérdéseket járták körül azon a nemzetközi konferencián, ahol az OECD, az Európai Bizottság, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Tempus Közalapítvány HEInnovate országkutatásának eredményeit is bemutatták.

Elolvasom

Learning by doing avagy gamifikáció / játékosítás a felsőoktatásban – egy online kurzus tapasztalatai

Hogyan lehet a hallgatókat motiválni? Miként lehet rugalmasabbá, hatékonyabbá tenni az oktatást? Hogyan lehet biztosítani az egyéni tanulási utakat és a hallgatói autonómiát a felsőoktatásban? Miként lehet informatikai végzettség nélkül is hatékonyan használni a web 2.0-ás eszközök nyújtotta tanulásszervezési, tanulás-módszertani, tananyag-készítési lehetőségeket és hogyan lehet a gamifikáció/játékosítás eszközével a hallgatókat aktív közreműködésre, jobb teljesítményre ösztönözni? A Tempus Közalapítvány „Online tanulás-támogató eszközök és gamifikáció a gyakorlatban” című kurzusán egyetemi oktatók ismerhették meg egy játékosított kurzus módszereit a „hallgatói” oldalról. Ennek tapasztalatiról ír Hajba László, aki a kurzus játékosításáért / gamifikálásáért volt felelős.

Elolvasom

Nemzetközi honlap fejlesztés a felsőoktatásban – egy újabb online kurzus tapasztalatai

Hogyan toborozzunk hallgatókat intézményünkbe? Hogyan nézzen ki az intézményi honlap? Hogyan építsük fel annak magyar és a nemzetközi változatát? Hogyan írjunk rá szöveget és hogyan helyezzünk el rajta információkat, képeket? Milyen szerzői jogi alapelveket kell észben tartanunk? Hogyan kommunikáljunk és hogyan alkalmazzuk a web 2.0-ás szolgáltatásokat marketing célokra? Milyen ergonómiai és akadálymentességi elveket kell figyelembe vennünk a honlap szerkesztése során? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre igyekezett választ adni a Tempus Közalapítvány nemzetközi honlap fejlesztési online kurzusa. Ennek tapasztalatiról ír Abonyi-Tóth Andor az ELTE Informatikai Karának oktatója, aki a kurzus kidolgozásáért és lebonyolításáért volt felelős.

Elolvasom

A felsőoktatás szociális dimenziója - Egy kutatás tapasztalatai

Mi az a szociális dimenzió? Kik a hátrányos helyzetű csoportok a felsőoktatásban? Milyen támogató szolgáltatások léteznek számukra az európai felsőoktatásban? És hogyan viszonyul ehhez a témához a magyar felsőoktatás? Ilyen és hasonló kérdésekre ad választ a Tempus Közalapítvány legfrissebb kutatása.

Elolvasom

Nemzetközi közös képzések értékelése

Mit teszel, hogyan reagálsz, ha beszélgetőpartnereid – a szűkös rendelkezésre álló idővel nem törődve – folyamatosan mellébeszélnek, kitérnek a feltett kérdések pontos megválaszolása elől? Hogyan szerzed meg a szükséges információkat ahhoz, hogy megalapozott értékelési jelentést készíthess egy felsőoktatási képzésről? Hogyan találod meg a közös hangot, hogyan dolgozol egy nemzetközi szakértői csapatban? Ilyen kérdéseket vetett fel, s ezekre kínált gyakorlatban kipróbált válaszokat a European Consortium for Accreditation (ECA) interaktív tréningje a nemzetközi közös képzések értékelése tárgyában.

Elolvasom

A minőségbiztosítás hatásainak értékelése

Hogy jó-e, s mennyire jó egy-egy felsőoktatási képzés, az döntően a képzést folytató felsőoktatási intézmény felelőssége. Döntően, de nem kizárólagosan. Az intézményi belső garanciák, mechanizmusok mellett nem jelentéktelen szerepet játszik ebben az adott felsőoktatási intézményt és képzéseit értékelő, minősítő, külső minőségértékelési, akkreditációs szervezet is. Vannak azonban, akik úgy gondolják, hogy a minőségbiztosítás felesleges hókusz-pókusz, semmire sem jó. A 2016. június 16-17-én Barcelonában, Impact Evaluation of Quality Management in Higher Education címmel rendezett konferencia a külső minőségbiztosítás hatásait feltérképező IMPALA projekt eredményeinek tárgyalásával ezt a nézetet cáfolta.

Elolvasom

Spanyolországi tapasztalatcsere a hallgatóközpontú tanulásról

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatással foglalkozó részlegének javaslata nyomán részt vettem annak a nemzetközi részvétellel szervezett spanyol projektnek a záró rendezvényén, amelynek központi témája a hallgatóközpontú tanulás felsőoktatási intézményekben történő megvalósításának minőségbiztosítása volt.

Elolvasom

Bologna munkacsoport ülés a felsőoktatás jövőjéről

A bolognai folyamat olyan munkaprogram mentén halad előre, melynek irányát a részt vevő országok felsőoktatásért felelős minisztereinek kétévente tartott találkozói határozzák meg. A miniszteri találkozókat a Nemzetközi Bologna Csoport (Bologna Follow-up Group, BFUG) készíti elő. A BFUG munkája során merít a bolognai folyamat munkacsoportjai és a Bologna-szemináriumok munkájának eredményeiből.

Elolvasom

Minden jog fenntartva, 2014 © Tempus Közalapítvány

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002298
Engedélyszám: E/2020/000342

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY 1077 BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. • TELEFON: (+36 1) 237-1300 • INFÓVONAL: (+36 1) 237-1320
E-MAIL: INFO{KUKAC}TPF.HU