Ma már szinte minden egyetemen tanulnak külföldi hallgatók, ezért elengedhetetlenül fontos a felsőoktatási intézmények munkatársainak nemzetközi felkészítése. Ők találkoznak a diákokkal a tanulmányi osztályon, a könyvtárban, a tanszéki irodán és az előadókban, ezért számukra szervezett interkulturális kommunikációs tréninget a Tempus Közalapítvány. A 2019. március 26-27. között tartott angol nyelvű képzésen új módszerekkel és technikákkal ismerkedhettek meg a munkatársak, valamint szimulációs játékokon és kompetenciafejlesztésen vehettek részt.

Hogyan válj jobb nemzetközi hallgatói tanácsadással foglalkozó munkatárssá?

A kétnapos EAIE (European Association for International Education) Akadémia International student advising – developing intercultural competencies interaktív képzésen huszonnégy felsőoktatási intézmény képviselője vett részt: mentorok, nemzetközi hallgatói tanácsadók, oktatók, akik valamilyen formában napi szinten kapcsolatban állnak a különböző országokból érkező hallgatókkal, kutatókkal és szakemberekkel. A képzésen részt vevő kollégák eltérő tapasztalatai nagyban hozzájárultak a fesztelen, tapasztalatcserén alapuló kétnapos műhelymunka sikeréhez. A visszajelzésekből egyértelmű, hogy a tréning komoly segítséget jelentett azok számára, akik folyamatos kapcsolatban állnak nemzetközi hallgatókkal.

A külföldről érkező diákokkal való együttműködés rendkívül sokrétű feladat: az órák szervezése mellett a napi szintű ügyintézésben, a magyarországi, valamint intézményi beilleszkedésben is hatalmas támogatásra van szükségük. Az ösztöndíjas hallgatók számának növekedése együtt jár a nyelvi, kulturális különbségekből fakadó esetleges konfliktusok megjelenésével is. A sikeres egyetemi beilleszkedés és helytállás szempontjából mind a diákok, mind pedig a velük foglalkozó intézményi munkatársak számára nagyon fontos, hogy minden téren biztosítani tudjuk a nemzetközi hallgatók folyamatos segítését.

Ez a fajta támogató feladatkör más kompetenciákat, megközelítést, módszereket és megoldásokat igényel, mint a hazai hallgatókról való gondoskodás. Így a nemzetközi hallgatókkal foglalkozó munkatársak számára különösen fontos kulturálisan érzékeny tanácsadói módszerek elsajátítása.

Darla Deardoff és Karin Klitgaard Moller, a két EAIE tréner már közel 20 éve foglalkoznak interkulturális kommunikációs képzésekkel és felnőttoktatással. A műhelymunka tematikájának kialakítása során nagy hangsúlyt fektettek a diverzifikált tanácsadói kompetenciák összehangolására. Különféle szimulációs, helyzetmegoldó gyakorlatokkal, szerepjátékokkal igyekeztek érzékeltetni, hogy a külföldi diákok milyen egyedi kihívásokkal szembesülnek, amikor egy eltérő kultúrájú országba érkeznek. A fő cél a bizalom kialakítása mellett a hatékony tanácsadói technikák elsajátítása, az eddigi megszerzett tapasztalatok helyi és intézményközi megosztása volt.

A résztvevők egy 14 modulból álló tematika mentén haladva ismerkedhettek meg olyan alapvetésekkel, mint például

  • a kultúra definíciója,
  • a szakmai támogató szerep és a külföldi hallgatói tanácsadás mibenléte,
  • a nonverbális kommunikáció fontossága,
  • a kulturális értékkülönbségek megismerése,
  • a kulturális sokk és a fordított kulturális sokk tüneteinek felismerése és hatékony kezelése.

A program végén a résztvevők összegezték és értékelték a két nap alatt elsajátított ismereteket, olyan terveket dolgozhattak ki, amelyek saját intézményükben segítik átadni a kollégák és a mentor csoportok között a megszerzett készségeket. Emellett intézményközi tudásmegosztó csoport is létrejött, hozzájárulva ahhoz, hogy a bevált jó gyakorlatok szélesebb körben is elterjedhessenek.

Szerző: TWENEBOAH GEORGINA
Tempus Közalapítvány, Study in Hungary egység

Utolsó módosítás: 2019.06.05.