Nemzetközi kimutatások szerint Magyarország a kreditek elismerését tekintve az európai rangsor végén szerepel, miközben az Európai Felsőoktatási Térségben tovább növekszik a hallgatói mobilitások támogatása. A külföldön szerzett kreditek el nem ismerése befolyásolhatja a hallgatók kiutazási kedvét, valamint hatással lehet a nemzetközi partnerkapcsolatokra is. Épp ezért érdemes feltárni a kreditelismerésben élenjáró intézményi jó példákat, amelyek ösztönzőül hathatnak a hazai gyakorlatra.

A kreditelismerésről és a nemzetközi partnerkapcsolatokról kérdeztük a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar oktatási és kutatási dékánhelyettesét, Dr. Boromisza Zsombort.

Kreditelismerés a gyakorlatban - A jó partnerválasztás az egyik kiindulópont

Kreditelismerés a gyakorlatban

Melyek azok az alapelvek, amelyeket szem előtt tartanak a kreditek elfogadásakor?

Csak a Kar oktatási profiljához illeszkedő szakmai tárgy fogadtatható el. Felvehet a hallgató a kinti egyetemen testnevelést, nyelvi kurzust is, de ezeket nem tudja beszámíttatni. Fontos szempont a rugalmasság, az egyedi elbírálás is: nem a tárgy neve fontos kizárólag, hiszen például egyes nyugat- európai egyetemeken blokkosított, magas kreditszámú kurzusokat tudnak felvenni a hallgatók, amelyek számos itthoni tárgy ismeretköreit lefedhetik.

Röviden összefoglalva mi a menete a kreditelismerésnek a Tájépítészeti és Településtervezési Karon?

A megfelelőség eldöntése a kiutazás előtt az oktatási dékánhelyettes – úgy is, mint a Kari Kreditátviteli Bizottság elnöke – felelőssége. A hallgató által kitöltött Tantargyelfogadtatasi kerelem (sablon alapján, digitálisan) a Learning Agreementtel egyidőben a Tájépítészeti és Településtervezési Kar nemzetközi irodáján nyújtandó be. A kérelmet az összes felveendő és kiváltandó kötelező vagy kötelezően választható tárgy tematikájával együtt a Kari Kreditátviteli bizottság bírálja el.

Mennyiben befolyásolja a Karon a hallgatók mobilitási kedvét a kreditek elismerésének mértéke?

Tapasztalatunk alapján ez alapvető tényező: ha a hallgató időt veszít a képzésében, sokszor nem vág bele a külföldi tanulmányokba.

A tapasztalatok alapján melyek a kreditelismerést leginkább akadályozó tényezők?

Egyes esetekben gond, hogy az előzetesen várthoz képest a kinti partner más vagy kevesebb tárgyat indít el.

A tantárgyak közötti megfelelőséget, egyezőséget hogyan vetik össze?

Ez egyedi mérlegelést, valamint a partnerintézmények oktatási struktúrájának, szakmai specialitásainak pontos ismeretét igényli. Például tudni kell, hogy a különböző országok, egyetemek a tájépítészet melyik irányát képviselik. Számos egyetemmel a hosszú ideje fennálló kapcsolatok jó alapot szolgáltatnak a megfelelőség gyors eldöntéséhez – a jó „partnerválasztás” tehát az egyik kiindulópont. A kreditszám egyezése természetesen szintén kritérium. 

Nemzetközi partnerkapcsolatok

A nemzetköziesítés milyen szerepet játszik a Kar működésében?

A nemzetközi kapcsolatok javítása a Kar egyik stratégiai célja – a bemeneti hallgatói létszám növelése és a tudatos szakmanépszerűsítő tevékenység mellett. Már az előző dékáni vezetés is jelentős erőfeszítéseket tett ebben az irányban, most elsősorban Fekete Albert dékán és Karloczaine Bakay Eszter nemzetközi dékánhelyettes, valamit a nemzetközi koordinátorok érdeme a jelentős előrelépés. A nemzetközi kapcsolatokat szinte minden földrészre kiterjesztettük, kínai intézményekkel igen dinamikusan alakulnak az együttműködések (oktatói mobilitás, konferencia részvétel, közös tervezési workshop stb.).

Melyek a főbb szempontjai a bilaterális szerződések megkötésének?

Főként magas presztízsű, elismert, lehetőség szerint a Kar vezetősége számára személyesen is ismert partnerintézményekkel dolgozunk együtt, ahol van reális lehetőség kiegyenlített mobilitási hajlandóságra. A hallgatói igények is fontos szempontot jelentenek.

A meglévő partnerlistára és annak gondozására helyeznek nagyobb hangsúlyt, vagy cél a folyamatos frissítés is?

A Kar vezetősége elsődlegesen új kapcsolatok kiépítésén, új lehetőségek feltárásán dolgozik, míg a hallgatók mobilitásának támogatásával a meglévő kapcsolatok is folyamatosan fenntartjuk. Nemzetközi workshopok, pályázatok segítik az oktatók folyamatos szakmai együttműködését is.

Hogyan tudja segíteni a nemzetközi partnerkapcsolatok minősége a kreditek elismerését?

A több partnerintézmény a hallgatók számára a tartalmilag megfelelő kinti tárgyak megtalálását segíti, míg a biztos, megalapozott szakmai kapcsolatok a minőségbiztosítás tekintetében meghatározóak (ismerjük a kint teljesített tárgyak hátterét, itthoni alkalmazhatóságát).

Az interjút készítette: SÁNDOR BEATRIX
Tempus Közalapítvány, Kommunikációs egység

Utolsó módosítás: 2019.06.05.