Kevesebb papír, több mobil hallgató: tanulmányi szerződés online rendszerben

Az Erasmus+ hallgatói mobilitás egyik sarokköve, hogy a hallgatók külföldön töltött mobilitási időszakát a küldő intézményben teljeskörűen elismerjék. A 2015-ös Erasmus+ éves jelentés szerint a beszámítási arány jelenleg 85%, ami a 2013-as állapothoz képest 17%-os növekedést mutat.

A diákok beszámolói szerint Belgium, Izland, Litvánia, Norvégia és Dánia járnak élen a külföldi tanulmányok elismerése terén (mind 90% felett). Más országokban – így Magyarországon is – nem ilyen kedvező a kép. A Miskolci Egyetemen készült kutatás* szerint például a hallgatói mobilitás egyik akadálya a külföldön teljesített tárgyak beszámíthatóságának nehézsége, és az ebből fakadó félelem, hogy a mobil diákok megcsúsznak a tanulmányaikkal.

Ugyanakkor Európa-szerte számos fejlesztendő terület van még: gyakran előfordul például, hogy a hallgatók nem kapnak tájékoztatást a kiutazást megelőzően arról, hogyan történik majd a tanulmányaik beszámítása, és a fogadó egyetem kurzuskínálata sem mindig elérhető időben, a tanulmányi szerződés elkészítésekor.

Tanulmányi szerződés online rendszerben

A tanulmányok beszámításának folyamatát könnyítheti meg többek között az az online eszköz is, amelyet a European University Foundation és az Erasmus Student Network dolgozott ki a partnereivel, az Erasmus+ program támogatásával. A fejlesztés lényege, hogy a hallgatók egy online rendszeren belül tudják előkészíteni a tanulmányi szerződésüket, illetve kapcsolatba tudnak lépni a küldő és a fogadó intézmény koordinátorával, akik véglegesítik, elfogadják és online aláírják a dokumentumot. A hagyományos, papír alapú eljárás az aláírások beszerzése miatt több postafordulóval jár és igen időigényes, ezt váltja ki az online rendszer, melynek a gyorsasága mellett az is az előnye, hogy rugalmasabb és hatékonyabb, ha például változás történik és a tanulmányi szerződést módosítani kell. Így egyszerűbbé válik a tanulmányi szerződések kezelése, hatékonyabb az adminisztráció, és a koordinátoroknak is több idejük marad a tartalmi kérdésekre, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére és az együttműködések keretében megvalósuló tevékenységekre. 

A tanulmányi szerződések kezelését segítő online rendszer béta verziója elérhető a projekt honlapján.

 

Forrás: az Európai Bizottság Erasmus+ 30 hírlevele (2017. március) és a Learning Agreement Online System projekt honlapja

*dr. Bartha Zoltán – Sáfrányné Dr. Gubik Andrea: A hallgatók nemzetközi mobilitásának akadályai a Miskolci Egyetemen, 2016.

A cikk a Pályázati Pavilon 2017. tavaszi számában jelent meg.

Utolsó módosítás: 2018.09.03.