Kutatás a nemzeti és globális rankingekről

Hogyan használhatóak az egyetemi rangsorok?

„Mozgó célpontra lő” a társadalomtudomány, amikor értelmezni igyekszik az elmúlt negyedszázadban világszerte elterjedt egyetemi rangsorokat. Nem csupán a rövid idő, hanem a rangsorok alakulásának egy sajátos motívuma is változékonnyá teszi a rankingkutatások tárgyát.

A rangsorokat ugyanis születésük óta kíséri a viták és kritikák sora, melyek egyáltalán nem elvont, módszertani jellegűek, hanem közvetlen egyetempolitikai, helyenként jogi vonatkozásokkal is bíró összeütközések. A rangsorjelenség összetettségét fokozza, hogy az egyetemek egyszerre mérettetnek meg a globális és a nemzeti rangsorokban, s az eltérő vonatkoztatási rendszerek alkalmazása végképp elbizonytalanítja a relevanciájukat.

E témához kapcsolódóan a Tempus Közalapítvány megbízásából a Tudástársadalom Alapítvány Felsőoktatási rankingek a magyar felsőoktatás nemzetköziesítésének és a hallgatói mobilitás szolgálatában, valamint a magyar felsőoktatás nemzetköziesítése a felsőoktatási rankingek szolgálatában tárgyú kutatást valósít meg a Campus Mundi projekt keretében.

A kutatás a rankingek használatához gyakorlati segédletet is kínál a felsőoktatásban érdekelt szereplők (például a hallgatók, felsőoktatási intézményvezetők, oktatók) részére, ugyanis ezeket a rangsorokat alapvetően tájékoztatási-tájékozódási, vagyis kommunikációs eszközökként lehet értelmezni.

A kutatás esettanulmányként elemzi a magyar egyetemek rangsorpozícióit, konkrétabban pedig a magyar felsőoktatás iránt érdeklődő külföldi hallgatók által használt globális és regionális rangsorok szempontjait vizsgálja, kiegészítve a magyar hallgatók nemzetközi mobilitásában meghatározó országok felsőoktatási rangsorainak adataival.

Az elemzés során kialakított értelmezési keret lényege, hogy a rangsorok nem az egyetemek teljesítménymérését valósítják meg, hanem a felsőoktatás jelenleg leghatékonyabb médiakommunikációs eszközei.

A kutatást összefoglaló kiadvány itt elérhető >>

 

Dr. Fábri György Egyetemek a nemzeti és globális rangsorok kereszteződésében című szakértői összefoglalója alapján szerkesztette:
DR. KOVÁCS LAURA és KASZA GEORGINA
Tempus Közalapítvány, Study in Hungary egység

Utolsó módosítás: 2018.09.03.