Azok az intézmények, amelyek jelentős sikereket tudnak felmutatni a szakképzésben tanulók és dolgozók magas színvonalú mobilitásának szervezésében, szakképzési mobilitási tanúsítványt nyerhetnek az Erasmus+ programban.

Szakképzési mobilitási tanúsítvány

(VET Mobility Charter)


A tanúsítvány lehetővé teszi tulajdonosai számára, hogy az elnyerését követő évtől a teljes programszakasz végéig (2020-ig) egyszerűsített formában pályázzanak ezekre a mobilitási tevékenységekre.

Tanúsítványra olyan intézmények pályázhatnak, amelyek saját tanulóiknak/munkatársaiknak szerveznek külföldi mobilitást akkor is, ha ezt iskolai alapítvány / egyesület keretei között teszik:

További feltétel, hogy a pályázó sikeresen lezárt legalább 3 Leonardo da Vinci / Erasmus+ szakképzési mobilitási projektet:

Mindezek mellett pedig a legutóbb lezárt három mobilitási projekt tekintetében a támogatás átlagos felhasználási arányának el kell érnie a 80%-ot.

További nem iskolai alapítványok, illetve más szervezetek esetében, melyek nem rendelkeznek saját tanulóval, munkatárssal a konzorciumi forma jelentheti a pályázat feltételét, amennyiben az minimum 3 hazai szervezet együttműködésében valósul meg.  Ehhez az együttműködéshez intézményenként vagy közösen legalább minimum három korábbi lezárt LLP vagy Erasmus+ projekt lezárása szükséges.
Konzorcium esetén mindegyik szervezetnek rendelkeznie kell nemzetköziesítési stratégiával!

A pályázat további feltételeit, a formai és tartalmi követelményeket, valamint az értékelés szempontjait a felhívás és mellékletei részletesen ismertetik. A magyar nyelvű pályázati űrlap és minden útmutató, segédanyag elérhető a pályázati dokumentumok között.

Pályázatíró szeminárium: 2017 elején

Beadási határidő: 2017. május 17. déli 12.00 óra

 

Utolsó módosítás: 2016.12.14.