Az Erasmus+ stratégiai partnerségek célja a jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten.

Iskolai, óvodai stratégiai partnerségek

1. Pályázattípus célja

Fő célja, hogy a köznevelési intézmények hálózatokat hozzanak létre vagy megerősítsék azokat, növeljék nemzetközi szintű tevékenységükhöz szükséges kapacitásukat, ötleteket, gyakorlatokat és módszereket osszanak meg és ütköztessenek egymással. Az iskolai, óvodai stratégiai partnerségek keretében kizárólag jó gyakorlatok cseréjét támogató projektek valósíthatók meg.

 

2. Pályázásra jogosultak köre

Ebben a pályázati formában kizárólag köznevelési intézmények vehetnek részt, melyek Magyarországon a következők: óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakiskolák, készségfejlesztő iskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák.

 

3. Támogatható tevékenységek

 

4. Programban részt vevő országok

Programországok:

Az Európai Unió tagállamai, beleértve az országok tengerentúli területeit is: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU-tag programországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Macedónia

 

5. Pályázati feltételek

 

6. Prioritások

Az oktatás és képzés területén az alábbi horizontális prioritások kerültek meghatározásra:

A köznevelési projektek esetében európai prioritás:

Európai prioritások a hazai környezetben

2017-től a nemzeti irodáknak lehetőségük van kiemelni a Stratégiai partnerségek pályázati prioritásai közül azokat, melyek különösen fontosak és relevánsak a hazai oktatási környezetben. A magyar intézmények által 2017-ben benyújtandó köznevelési témájú stratégiai partnerség pályázatok esetében ezek a prioritások az alábbiak:

7. Támogatás mértéke

Az igényelt támogatás mértéke attól függ, hogy a pályázatukban milyen tevékenységek megvalósítását tervezik. A Stratégiai partnerségen belül minden intézmény saját összegre pályázik, de a partnerek által igényelt támogatások összege nem haladhatja meg a partnerség egészére meghatározott maximális összeget, ami havonta 12.500 euró. Ennek értelmében egy 12 hónapos futamidejű projekt esetén a partnerség egésze által igényelhető összeg legfeljebb 150.000 euró lehet.

Költségtípus Igényelhető összeg A Stratégiai partnerség egészére meghatározott maximális összeg Feltételek
Projekt menedzselése és megvalósítása Koordinátor intézmény: 500 euró/hónap Legfeljebb 2.750 euró/hónap Az igényelt összeg mértéke a projekt hosszától (12-36 hónap), illetve adott intézmény projektben betöltött szerepétől (koordinátor vagy partner) függ.
Partner intézmény: 250 euró/hónap
Nemzetközi partnertalálkozók 100-1999 km között: 575 euró/személy x Az igényelt összeg mértéke a tervezett mobilitások száma és az utazási távolságok függvénye.
2000 km felett: 760 euró/személy
Rendkívüli támogatás valós költségek alapján A felmerülő költségek 75%-a, legfeljebb 50.000 euró/projekt Intézményen kívüli szolgáltatások igénybevételének, eszközök beszerzésének költségeire igényelhető, de csak különösen indokolt esetben.
Felmerülő tényleges költségek 80%-a Az EU távoli régióiból vagy Tengerentúli Országok és Területek kategóriába tartozó területekről érkező résztvevők magas utazási költségeinek finanszírozására. (magyar intézmények nem igényelhetik)
Támogatás speciális igények esetén valós költségek alapján A felmerülő költségek 100%-a Fogyatékkal élő személy projektben történő részvételével kapcsolatos kiegészítő költségekre igényelhető.

Iskolai, óvodai stratégiai partnerségek projekt keretében megvalósítandó külföldi tanulási/oktatási/képzési célú tevékenységek megvalósítására igényelhető támogatás összegek:

Költségtípus Igényelhető összeg
Utazási költség 10-99 km között: 20 euró/ személy
100-499 km között: 180 euró/ személy
500-1999 km között: 275 euró/ személy
2000-2999 km között: 360 euró/ személy
3000-3999 km között: 530 euró/ személy
4000-7999 km között: 820 euró/ személy
8000 km felett: 1300 euró/ személy
Résztvevők támogatása Hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység Lásd: táblázat B1.5, B1.6, B1.7 oszlopait
Munkatársak közös, rövid távú képzése 3-14 nap között: 100 euró/nap/fő,
15 és 60 nap között: 70 euró/nap/fő
Hosszú távú diákmobilitás Lásd: táblázat B1.8 oszlopát
Rövid távú diákcsere 5-14 nap között: 55 euró/nap/fő,
15 és 60 nap között: 40 euró/nap/fő
Rövid távú vegyes típusú (blended) diákmobilitás 5-14 nap között: 55 euró/nap/fő,
15 és 60 nap között: 40 euró/nap/fő
Kiegészítő támogatás nagyon költséges hazai utazás esetén Tanulási/oktatási/képzési célú tevékenységek esetén, amennyiben a saját országon belüli utazás költsége személyenként meghaladja a 225 eurót, utazásonként 180 euró/fő további támogatás igényelhető. A kiegészítő támogatás szükségességét indokolni kell a pályázatban.
Nyelvi felkészítés Kizárólag a hosszú távú tanulási/oktatási/képzési célú tevékenységek esetén igényelhető 150 euró/személy összegben.

A támogatási összegekkel kapcsolatban további információt az E+ program útmutató 131-138. oldalán talál.

 

8. A pályázás menete

A pályázat megírásához nemcsak a pályázati útmutatók ismerete szükséges, hanem érdemes részt venniük a januárra-februárra tervezett pályázatíró szemináriumaink valamelyikén is. A rendezvények pontos helyszínei és időpontjai a honlapunon a Rendezvények menüpont alatt lesznek elérhetők január elejétől.  

 

9. Pályázati határidő

2017. március 29. déli 12:00 (brüsszeli és budapesti helyi idő szerint)
Előbírálati határidő: nincs

 

10. Pályázati keret

2017-ben a köznevelésben a jó gyakorlatok cseréjét támogató stratégiai partnerségek projektekre rendelkezésre álló pályázati keret 2 888 203,5 EUR, ami bő 30%-kal magasabb, mint az előző esztendőben.

 

11. Linkek

Erasmus+ angol nyelvű program útmutató (Programme Guide)
Az Európai Bizottság Erasmus+ honlapja
Európai Bizottság regisztrációs portálja (Participant Portal) (kötelező pályázói regisztrációs felület)
Útmutató az Európai Bizottság Participant portálján való regisztrációhoz
További pályázati dokumentumok: pályázati űrlapok, magyar nyelvű pályázati kalauz stb. (Az űrlap és a kalauz januárban várható)

 

12. Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak

 

A Tempus Közalapítvány minden, pályázataival kapcsolatos információt, pályázati űrlapot, egyéb dokumentumot térítésmentesen bocsát az érdeklődők rendelkezésére. Ugyancsak térítésmentes az információs napjainkon és egyéb rendezvényeinken való részvétel, illetve a személyre / intézményre szabott pályázati tanácsadás. Javasoljuk, hogy az általunk kezelt programokkal kapcsolatos információért, dokumentumért, tanácsért elsősorban hozzánk forduljanak, a más szervezetek által terjesztett információk pontosságáért és érvényességéért nem vállalunk felelősséget.
A Tempus Közalapítványtól származó, az általa kezelt pályázatokkal kapcsolatos információk és dokumentumok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

Utolsó módosítás: 2017.08.15.