Az Erasmus+ pályázattípus célja innovatív tartalmak, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, fejlesztése és/vagy már létező vagy új termékek, vagy innovatív ötletek intenzív disszeminációja és eredményeinek terjesztése.

STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK / FELSŐOKTATÁSI PROJEKTEK

A PÁLYÁZATTÍPUS CÉLJA

A pályázattípus célja innovatív tartalmak, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, fejlesztése és/vagy már létező vagy új termékek, vagy innovatív ötletek intenzív disszeminációja és eredményeinek terjesztése intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a felsőoktatás területén. A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

Innovációt támogató partnerségek

2017-ben a hazai pályázóknak megítélhető támogatási keret kb. 1 000 000 EUR (felsőoktatás, stratégiai partnerségek pályázattípus). Ez lehetővé teszi több jó minőségű, de kisebb volumenű  projekt támogatását is.

A különböző volumenű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.

A mellékelt ábra a stratégiai partnerségek 2015-ös, összes oktatási szektorra vonatkozó pályázati eredményét tartalmazza.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

A PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE

 

A PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ ORSZÁGOK

Az Erasmus+ program tevékenységei bármely programország, illetve egyes tevékenységek bármely egyéb partnerország számára nyitottak. Részletes információk a 2017-es Erasmus+ Útmutatóban találhatók.

Amennyiben a programban résztvevő személy(ek) ki- és beutazása vízum vagy egyéb engedélyköteles,  a résztvevő szervezetek felelőssége a szükséges engedélyek előzetes biztosítása.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

MILYEN TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATHATÓK A STRATÉGIAI PARTNERSÉG KERETÉBEN?

Stratégiai partnerségek pályázattípus keretén belül a kisléptékű együttműködésektől egészen a nagyléptékű projektekig bármilyen témájú projekt megvalósítható, amely kapcsolódik a felsőoktatáshoz és összhangban van a Stratégiai partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel.

- Támogatható tevékenységek például a következő területekhez kapcsolódó innovatív gyakorlatok kidolgozása, tesztelése, adaptálása és megvalósítása:

- A készségek és kompetenciák nemzeti szintű elismerésének és tanúsításának megkönnyítése hatékony, tanulási eredményeken alapuló minőségbiztosítással és a készségek és képességek európai és nemzeti képesítési keretrendszerekkel való összekapcsolásával.

- A felsőoktatásban tanuló hallgatók számára rugalmas tanulási utak kidolgozása, a korábbi tanulmányaik érvényesítését is beleértve.

 

PRIORITÁSOK

A pályázattípus horizontális prioritásainak témái (a stratégiai partnerségekre vonatkozó, átfogó prioritások)

 

A felsőoktatási szektorra vonatkozó prioritások

Elsőbbséget élveznek az alábbi tevékenységek, összhangban az EU Modernizációs Agenda módosításához kapcsolódó nyilvános konzultáció során azonosított kihívásokkal a felsőoktatásban:

A prioritások további részletes leírását lásd a 2017-es Erasmus+ Útmutatóban.

 

A PÁLYÁZÁS MENETE

A pályázat menetéről részletes tájékoztató a 2016-os évre szóló Erasmus+ útmutatóban található. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ program keretében pályázatot csak intézmények, szervezetek nyújthatnak be.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

További fontos dokumentumok a Tempus Közalapítvány pályázati dokumentumokat tartalmazó oldalán.

 

A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE

2017. március 29. déli 12 óra (brüsszeli idő)
(az ugyanazon év szeptember 1. és december 31. között kezdődő projektekre.)

 

MUNKATÁRSAINK, AKIK A PÁLYÁZATTÍPUSSAL FOGLALKOZNAK

Széll Adrienn (adrienn.szell{kukac}tpf.hu)
Telefon: 06-1/237-1300/255

Utolsó módosítás: 2017.01.09.