CEEPUS mobilitási pályázat féléváthallgatással, rövid távú hallgatói mobilitással vagy speciális kurzusokon való részvétellel.

CEEPUS / Hallgatók mobilitása

Hallgatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtása kétféleképpen lehetséges:

 1. Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások
  A küldő intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.
 2. Hálózaton kívüli, freemover mobilitások
  Ha a hallgató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására így kizárólag a második szemeszterre van lehetőség.

  

A mobilitás típusai

Féléváthallgatás (Student mobility)

Alap- és mesterképzéses hallgatók
ajánlottan 1 szemeszter vagy trimeszter, minimum 3 hónap, maximum 10 hónap

a kinntartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is

 

Rövid távú hallgatói mobilitás (Short Term Student mobility)

Posztgraduális hallgatók / PhD hallgatók / diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók
minimum 1 hónap, maximum 10 hónap

szakdolgozathoz vagy disszertációhoz való kutatás, konzultáció, labormunka

 

Speciális kurzusokon való részvétel:

intenzív nyelvi vagy szakmai kurzus: minimum 5 nap;

hallgatói szakmai kirándulás: minimum 2-3 nap.

 

Az ösztöndíj elnyerésének általános feltételei

A fentiekben felsorolt feltételeken túl a küldő intézmény további kritériumokat is megfogalmazhat, melyekről bővebb információ az intézmény pályázati kiírásában olvasható, illetve a koordinátortól kérhető. 

*Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében tanul, azonos feltételekkel jogusult részt venni a programban. Ebben az esetbe a pályázathoz egy ún. „Equal Status” dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó jogszerűen tartózkodik abban az országban, ahol pályázik, és az intézmény teljes jogú beiratkozott hallgatója (pl. tartózkodási engedély, hallgatói jogviszony-igazolás).

 

A hallgatói mobilitási pályázatok beadásának határideje

 

Az ösztöndíj mértéke

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva.

 

A mobilitási pályázatok benyújtásának menete

A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára (www.ceepus.info), melynek lépései a következők:

1) Regisztráció: www.ceepus.info / Sign in / Click here to register / 2 oldalas regisztrációs lap kitöltése (személyes és intézméyi adatok) / email címre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt / Mobility opció

     FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni! 

2) A pályázat elkészítése: felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület / Your mobility application / Academic year (legördülő menü) /Action / pályázati űrlap kitöltése

     Dokumentumok:

     Freemover: 1 db Letter of Acceptance, 2 db Letter of Recommendation

     nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum

3) A pályázat véglegesítése: check & submit gomb

Online support: A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online chat helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe! 


A pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:

 1. a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting fot the nomination from the home PPU)
 2. a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO) 
 3. a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU)
 4. a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája (státusz: waiting for the award from the host NCO)
 5. a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO)
 6. Nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíjat elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)

A pályázat elfogadásának menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü) / Name of network - open / Accept

 

Beszámolási kötelezettség

Online Mobility Report kitöltése: 

Az ösztöndíjasok kötelezettsége a hazaérkezéstől számított 2 héten belül a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) elérhető  elektronikus beszámolót kitölteni.

A Mobility report csak az on-line is elfogadott  - Accepted by applicant státuszú - pályázatok esetében válik elérhetővé!  
A Mobility Report kitöltésének menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü)/ Name of network – open / Mobility Report - edit 

Letter of Confirmation beszerzése:
Az ösztöndíjas külföldi egyetemen való tartózkodását igazoló dokumentum. A fogadó koordinátor tölti ki az online igazolást a pályázati felületen, és egy nyomtatott és aláírt példányt az ösztöndíjas részére átad. A küldő hazai intézmény kérheti az igazolás bemutatását.

 

Pályázati eredmények

A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenet kapnak a regisztrációkor megadott email-címre.

 

Freemover pályázatokra vonatkozó speciális szabályok

Freemoverként kizárólag a tavaszi félévre van mód pályázni, mivel a Nemzeti Irodák a freemover pályázóknak csak a hálózatokban korábban fel nem használt hónapkeret terhére osztanak ösztöndíjat. A szétosztható hónapok számát az adott fogadó ország tudja, és nem előbb, mint a második hálózati forduló elbírálását követően november végén. 

A freemover pályázókra a hálózati mobilitással megegyező feltételek vonatkoznak – tandíjmentesség és azonos ösztöndíjösszegek.

A pályázati űrlap pontos kitöltését követően a pályázati anyaghoz kétfajta dokumentumot kell feltölteni:

A formanyomtatványok letölthetők a www.ceepus.info oldalról. Más dokumentumokkal nem helyettesíthetők. A dokumentumokat aláírással és intézményi pecséttel kell hitelesíttetni. 

Ausztriába pályázók a dokumentumok feltöltése nélkül véglegesítik pályázatukat az online rendszerben. Ezt követően az osztrák Nemzeti Iroda meghatározza a rendelkezésükre álló szabad kvóták alapján a Freemover jelöltek körét, majd egy további státuszba („upload documents”) továbbítja őket a ceepus.info-n. Az ilyen pályázóknak csak ezután kell feltölteni a szükséges fogadó nyilatkozatot a fogadóegyetemtől, ill. az ajánlásokat a hazai intézménytől.

A kitöltött, aláírt, intézményi pecséttel ellátott dokumentumokat szkennelt formában fel kell tölteni a pályázathoz, majd a pályázatot a „SUBMIT” gomb megnyomásával véglegesíteni.

Freemoverek esetében online Letter of Confirmation nem érhető el. Kérjük, hogy a TKA honlapjáról letölthető sablont használják.

Utolsó módosítás: 2015.12.03.