Disszeminációs füzetek

Az alapkészségek fejlesztése - minden életkorban

HOPPÁ füzetek 47.

Az Európai Uniónak a gazdasági versenyképesség javítására és az európai társadalom dinamikus fejlődésére irányuló stratégiai célkitűzései és a kapcsolódó stratégiai dokumentumok már több évtizede a humántőkébe való befektetést, az európai állampolgárok képzettségi szintjének növelését jelölik meg az egyik legfontosabb irányként. Ebben a folyamatban az oktatásra és a képzésre rendkívül fontos szerep hárul, hogy rendszereiket olyanná fejlesszék, hogy azok megfeleljenek a tudásalapú társadalom követelményeinek, melyhez már 2000-ben megfogalmazták a fejlesztendő „új alapkészségeket” is. Ez öt területet foglalt magába: információs és kommunikációs készségek (IKT), technológiai kultúra, idegen nyelvek, vállalkozás, szociális készségek.

Megnézem

Európa a polgárokért

Hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében?

Mozaik magyar koordinálású projektekről Bővített kiadás, 2007–2013

Megnézem

A vállalkozókészség fejlesztése

Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek tükrében

A vállalkozói szellem a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés egyik hajtómotorja: új vállalkozásokat és munkahelyeket teremt, új piacokat nyit és új készségek és képességek kialakítását mozdítja elő. Az oktatásban is kemelt hangsúlyt kap a tágabb értelemben vett vállalkozókészség fejlesztése, ami túlmutat a vállalkozói ismeretek oktatásán – egyfajta vállalkozói szemléletet, új attitűd elsajátítását is jelenti.

Megnézem

Hogyan szerettessük meg a természettudományokat?

Jó példák a Comenius és Leonardo da Vinci programokban

A fizika, a kémia, a matematika, a biológia és más természettudományok a körülöttünk lévő világot írják le, értelmezik. Hogyan lehet az mégis, hogy egyre kevesebb diák érdeklődik e tudományok iránt? Meg lehet-e fordítani ezt a folyamatot?

Megnézem

Az oktatás a fenntarthatóság szolgálatában

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek tükrében

A Tempus Közalapítvány hagyományosan minden évben megrendezi értékelő konferenciáját, amelynek célja, hogy bemutassuk és széles szakmai kör számára hozzáférhetővé tegyük az Európai unió Egész életen át tartó tanulás programja által támogatott nemzetközi együttműködések tapasztalatait, módszertanát, az iskolákban megvalósuló munka szakmai eredményeit. Központi témánk idén a fenntarthatóság volt.

Megnézem

Rugalmas és átjárható szakképzés

Dilemmák és lehetőségek az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) hazai alkalmazására

Kiadványunkkal helyzetképet igyekeztünk adni az ECVET jelenlegi állapotáról, a hazai fejlesztések folyamatáról és eddig elért eredményeiről, valamint a jövőt érintő kihívásokról, lehetőségekről.

Megnézem

Nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac

A 2011-es kiadás bővített változata

Egy külföldi szakmai gyakorlat jelentősen növelheti a munkaerő-piaci esélyeket, hangzik el sokszor a megállapítás. De hogyan látják, hogyan élik meg ezt az érintettek: a gyakornokok és a fogadó cégek, szervezetek?

Megnézem

Hátránnyal indultak

Sikeres fiatalok az Egész életen át tartó tanulás programban

Hátrányos helyzetű fiatalokat bemutató kötetünk szereplői mindannyian sikeres, tehetséges emberek, akiknek életútja mások számára is példaértékű lehet.

Megnézem

Új utakon a netgeneráció oktatásában

HOPPÁ füzetek 34.

A mindennapi élet része, hogy utánanézünk egy hírnek a neten, feltöltjük a nyaraláson készült fotókat, pizzát rendelünk on-line, vagy segítségül hívjuk a googlemaps-et, ha eltévedtünk. Jogosan merül fel a kérdés: ha a hétköznapokban ilyen jól beváltak ezek az eszközök és alkalmazások, akkor az iskolába miért nem engedjük be őket?

Megnézem

Változó szakmai igények a munkaerőpiacon

Készségek és képzések korszerűsítése

A Tempus Közalapítvány immár hatodik éve, a harmadik ciklusban vesz részt az Egész életen át tartó tanulás program kezelésével megbízott nemzeti irodák munkaerő-piaci témájú tematikus együttműködésében.

Megnézem

Útinapló

Szakértői tanulmányutak

A szakértői tanulmányutak pályázattípusban részt vevők beszámolóiból szerkesztett gyűjtemény.

Megnézem

Társadalmi felelősségvállalás

Mit tehet a közszféra?

E kiadvány szerzői az üzleti szférában sikeres társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility) közszférára történő kiterjesztését javasolják. Egy közösen végigvitt délkelet-európai program tapasztalatai azt mutatják, hogy a megközelítés sikerrel ötvözi az elmúlt évtizedek újító törekvéseit, és új lendületet ad azzal, hogy lehetővé teszi az üzleti, a civil és a közszféra tudáscseréjét.

Megnézem

Generációk közötti tanulás

A kiadvány az Aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve alkalmából készült, a 2012. november 6-án megrendezett szeminárium alapján.

Megnézem

Erasmus intenzív programok

A legújabb disszeminációs kiadványunkban bemutatott Erasmus intenzív programok a felsőoktatási intézmények számára nyújtanak lehetőséget arra, hogy egy projekt keretén belül tömbösített, nemzetközi kurzusokat tervezzenek meg és bonyolítsanak le. Míg az Erasmus leginkább mobilitási programjai miatt ismert, az itt bemutatott alprogram a felsőoktatási intézmények közötti projektalapú nemzetközi együttműködést támogatja.

Megnézem

Szakiskolai mobilitási program

Értékelő tanulmány és projektbemutatók

A Tempus Közalapítvány már két alkalommal, 2003-ban és 2005-ben kapott lehetőséget arra, hogy a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészének terhére külföldi mobilitási programot bonyolítson le, kifejezetten szakiskolák részvételével, szakiskolai tanulók számára. A program a Szakiskolai Fejlesztési Programtól (SZFP) függetlenül (mind szakmailag, mind pénzügyileg) valósult meg, azonban célkitűzésében, tartalmában szorosan kapcsolódott az SZFP-hez.

Megnézem

Az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek oktatása Comenius projektek segítségével

Az Európai unió szakpolitikái közvetlen hatással vannak a mindennapokra, mindannyiunk életére. Ezért is lényeges, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, tulajdonképpen mi is az Unió, hogyan működik, mi miért történik. Különösen fontos, hogy a fiatalok tájékozottak legyenek ezekben az ügyekben. Az ő felkészítésükben az iskolák és a tanárok játszanak kulcsszerepet.

Megnézem

Erasmus sikertörténetek

Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei

Míg 20–30 évvel ezelőtt ritkaságszámba ment, hogy hallgatók egyetemi, főiskolai tanulmányaik egy részét külföldön végezzék, addig napjainkban már a diákok jelentős hányada tanul hosszabb-rövidebb ideig valamelyik európai egyetemen, főiskolán. Ha megkérdezünk egy hallgatót, mi a legegyszerűbb módja annak, hogy egy vagy két szemesztert külföldi egyetemen, főiskolán töltsön el, alighanem az Erasmus-ösztöndíj jut az eszébe.

Megnézem